Lucretius

Vierstemmig (met divisi) a capella lied voor gemengd koor
fragment Lucretius (99 v.Chr. – 55 voor Chr.), muziek van Ymkje de Boer (2011)
De epicurist Lucretius was een Romeins dichter die het ook nu nog wereldberoemde leerdicht De Rerum Natura schreef. In het boek van Klaas Rozemond Het aardse leven vond ik een mooi fragment uit dit leerdicht, dat verhaalt over het menselijk geluk dat eenvoudig te vinden is. Ik heb het fragment hertaald en noemde het lied wat ik maakte ‘Aards geluk’.

Aards Geluk is in voorjaar 2014 in première gegaan tijdens de FiloMuze-concerten. De video hieronder is van het optreden in Amsterdam op 5 april 2014.

Tip: lees tijdens het luisteren mee met de teksten (links op deze pagina kun je die openen/downloaden)!