hadewijch

Drie liederen voor vrouwenkoor of solisten
teksten van Hadewijch (dertiende eeuw), muziek van Ymkje de Boer (2017-2018)
Hadewijch leefde in Brabant, vermoedelijk in de dertiende eeuw, en schreef gedichten en brieven waarin de Minne, de liefde tot God, centraal staat. Antje de Wit, die de Schola Hildegardis leidt, vroeg me in 2017 of ik er iets voor zou voelen om teksten van Hadewijch op muziek te zetten voor het project Hildegard ontmoet Hadewijch (2018-2019). Dat leek mij een mooi uitdaging.Hildegard en Hadewijch leefden ongeveer een eeuw na elkaar respectievelijk in Duitsland en in België. Ze hadden allebei bijzondere visioenen en waren beiden inspirerend voor een spirituele gemeenschap om hen heen. Ze schreven prachtige liederen en mooie teksten. Bovendien blijken ze beiden nog steeds inspirerend in deze tijd.

Uit een hertaalde bloemlezing door onder andere Anikó Darózci (die ik begin 2018 ook een keer heb ontmoet) koos ik brieffragmenten uit. Ik koos voor de brieven, omdat de strofische gedichten van Hadewwijch allemaal al (in haar eigen tijd) op muziek zijn gezet. Het werd een vierluik voor drie vrouwenstemmen (of driestemmig vrouwenkoor). Het onderwerp is uiteraard de Minne, maar omdat ik zelf niet religieus ben, heb ik gekozen voor tekstfragmenten die ook niet-religieus kunnen worden geïnterpreteerd – alsof het om liefde tussen mensen gaat.

Een (verre van perfecte) studie-opname is hier alvast te beluisteren; op zondagavond 10 februari gaat het vierluik in Haarlem in première en volgt er een kooropname door de Schola Hildegardis.