Finse sneeuw

Twee liederen voor vierstemmig vrouwenkoor
gedichten van Kira Wuck, muziek van Ymkje de Boer (2014)
Op verzoek van vrouwenkoor Nordlys componeerde ik in het najaar van 2014 twee liederen op gedichten uit de debuutbundel Finse Meisjes van de dichteres Kira Wuck. Dit had alles te maken met het plan om in 2015 een programma te maken, waarin we ‘het noorden’ verbinden met ‘het zuiden’. We vonden in Kira Wuck iemand met noordelijke (een Finse moeder) en zuidelijke (een Indonesische vader) wortels tegelijk. Dat zij over het noordelijke gemoed schrijft, kwam ons des te beter uit.

Ik koos uit haar bundel aanvankelijk het titelgedicht ‘Finse Meisjes’ en later ook nog ‘Wie neemt het licht mee’. Het zijn twee erg winterse gedichten met een scherpe en melancholische ondertoon.

Tip: lees tijdens het luisteren mee met de teksten (links op deze pagina kun je die openen/downloaden)!

Vrouwenkoor Nordlys heeft de twee liederen – die ik tezamen als cyclus ‘Finse Sneeuw’ heb gedoopt – voor het eerst ten gehore gebracht in oktober 2015. De opnames hiervan staat in de audiospeler op deze pagina.