Vier Avondliederen

Vier liederen voor sopraan, alt en piano
gedichten van Elias Pieter de Boer sr. (1908-1970), muziek van Ymkje de Boer (2009)
Op 26 augustus 2009 werd mijn grootmoeder Maaike de Boer-Glas (1909-2011) honderd jaar. Ter gelegenheid daarvan studeerde ik met Vera Caland (sopraan) en Clara Posthuma (piano) een aantal liederen in om voor haar op CD te zetten. Het zijn liederen waarvan de teksten door mijn grootvader Elias Pieter de Boer (1905-1970) zijn geschreven – gedichten uit de jaren 30 van de vorige eeuw. De liederen staan allemaal in de zangbundel Een alleen (is maar verdrietig), van Weiss & Andreae, waarvan de eerste druk in 1933 verscheen en de laatst mij bekende druk in 1954. De bundel bevat allerlei volksliedjes, kinderliedjes, kampliedjes en andere liedjes over sport en spel, de natuur en het buitenleven. Veel van de liedjes en liederen maken een gedateerde indruk en zullen de tand des tijds niet doorstaan. Maar andere hebben toch iets bijzonders; ze zijn soms om verschillende redenen de moeite waard om nog eens ten gehore te brengen.

De in totaal 23 uitgegeven liederen op teksten van E.P. de Boer die ik heb kunnen terugvinden, gebruiken maar een deel van zijn poëtische werk. Vele gedichten en versjes zijn niet op muziek gezet. Dit bracht me op het idee dat dan zelf nog eens te doen. Ik koos vier gedichten uit, die gemeen hebben dat ze de avond beschrijven. Aangezien ik toch al met Clara en Vera aan het musiceren was, heb ik ze alle vier voor de bezetting (mezzo)sopraan, alt en piano gemaakt. We hebben ze voor een klein publiek ‘tussen de schuifdeuren’ uitgevoerd in de zomer van 2009. Mijn oma en verdere familieleden kregen op het verjaarsfeest de CD met alle opgenomen liederen op teksten van E.P. de Boer.

Tip: lees tijdens het luisteren mee met de teksten (links op deze pagina kun je die openen/downloaden)!