Happiness Uitgelicht

In zijn doctrines – leerstellingen – behandelt de oud-Griekse filosoof Epikouros (341 – 271/272 v. Chr.) de belangrijkste zaken des levens.  Eén ervan is vriendschap. Dat leek me dan ook een mooi thema om mijn vierstemmige cyclus Seven Epicurean Doctrines mee te openen. Epikouros zegt erover dat vooral vriendschap ons geluk brengt in het leven. Letterlijk: van alle middelen tot geluk die de wijsheid ons verschaft, is vriendschap het belangrijkst. En zo is het natuurlijk ook!

Het gedachtegoed van Epikouros heeft niets aan betekenis ingeboet en kan nog steeds dichtbij de mensen van nu staan. Het is te mooi om het alleen in boeken te laten voortbestaan. Vandaar dat ik een aantal teksten van Epikouros heb uitgekozen, bewerkt en verklankt om in liedvorm te kunnen overdragen. Dit eerste lied van de clyclus begint met het woord waar alles om draait: geluk! Het verhaal bouwt zich steeds verder op om helemaal aan het einde tot volle ontwikkeling te komen als de sopraan in de hoogte afsluit met een glijdende octaafsprong van a naar a.

Terug naar de pagina van Seven Epicurean Doctrines.